SMARTLINK.       

SMARTLINK är ett program för övervakning av kompressorer som är lätt att installera och gör övervakningen effektiv och lätt att anpassa. Det ger ditt företag total insikt i tryckluftsproduktionen. Det hjälper till att förutsäga potentiella problem (och på så sätt vara beredd på dem) och visar hur och var produktionen kan optimeras och var det går att spara energi.

SMARTLINK är precis så flexibelt och upplysande som du önskar. Välj den lösning bland de tre olika nivåerna som passar ditt företag bäst.

Gör slut på ovissheten. När SMARTLINK Service är installerat i dina kompressorer är det lika enkelt att planera underhållsbesök som det borde vara. Din serviceloggbok når du efter en klickning och din onlinelänk till Atlas Copco ger möjlighet att begära och ta emot offerter gällande reservdelar eller tilläggstjänster mycket snabbt.

Håll dina kompressorer igång. Via e-post och/eller SMS får du alla relevanta maskinindikeringar (varningar och avstängningar) i förväg. Med utgångspunkt från den här informationen kan du vidta alla de åtgärder som krävs för att undvika risken för haveri.

Skydda utrustningens prestanda. Med SMARTLINK Energy ger Atlas Copco dig möjlighet att kontinuerligt övervaka och analysera energieffektiviteten i kompressorrummet. Du fastställer prestandaindikatorer, du definierar gränserna. SMARTLINK analyserar och rapporterar. På så sätt kan du göra exakta och omedelbara förbättringar vid behov. Resultaten kan användas vid energiövervakning enligt ISO50001.

 

 

         

 

» Tillbaka